Bryggens vekt Moringstørrelse – Beskyttet farvann Moringstørrelse – Værutsatte farvann
0 – 500 kg 25 kg 40 kg
500 kg – 1000 kg 40 kg 75 kg
1000 kg – 2000 kg 75 kg 80 kg
2000 kg – 3000 kg 80 kg 85 kg + 45 kg
3000 kg – 5000 kg 85 kg 85 kg + 85 kg

Tabellen er basert på kalkulasjoner og er kun ment som en veiledning og ingen form for garanti for at størrelse eller fortøyning er korrekt i hvert enkelt tilfelle.

Anbefalte hensyn & råd:

1. Legg alltid på mer vekt og gjør moringen /fortøyningen mer solid enn du tror du trenger.

2. Bruk kraftige og velldimensjonerte kauser, klemmer og sjakler.

3. Bruk moringstau/line og ikke kjetting. Moringstau korroderer ikke og har langt bedre levetid enn kjetting.

4. Sjekk at moringen ligger godt ved å dra i linen, ofte kan det være kløfter, stup og skråninger i bunnen som moringen kan falle ned i.

5. Se til at linen ikke kommer i veien på noen måte når båter skal passerer/legge til.