Rengjøring:
Vannscooter Dock kan enkelt rengjøres med en børste, et mildt vaskemiddel og vann. Bruk en fortynnet blekemiddelløsning for sta flekker. Høytrykkvasker kan brukes når det er praktisk. Algevekst ved vannlinjen er normal og vil ikke skade docken.

Vinter og is:
Om vinteren bør vannscooter docken fjernes fra vannet om det kommer tykk is i området, fjern også eventuelle festerør.

Fjerning:
Når vannscooter docken tas opp for lagring, bør den ikke trekkes over grov grus eller andre skarpe gjenstander. Docken kan lagres utendørs uten spesiell forsiktighet, og den kan lagres sidelengs, liggende eller opp ned.