Når du fester JetPort på langsiden til den faste bryggen, trengs 2 av disse beslag.

Monter bryggen på langsiden og fest til fast brygge, brukt to stk vinkelvinkelrør (RDS-88).